anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

visas angliškai

[taisyti]

visas

all; whole, entire; visą dieną all day long; v. Vilnius all Vilnius; po visą miestą all over the town; v. miestas the whole city/town ; visu balsu at the top of one's voice; iš viso (apie visą skaičių, visą sumą) in all, sum total, all together ; visam laikui, visiems laikams for ever; for good; visiems žinomas well-known ; visiems prieinamas (suprantamas) popular; visų pirma first of all, to begin with; first and foremost; visų didžiausias the greatest ; the largest; visų geriausias best of all; visi atvyko all are present ; viso gero! (atsisveikinant) good- bye!, all the best!; dėl visa ko, dėl viso pikto(just) in case , at all events; be viso to moreover; nepaisant viso to for all that; iš visų jėgų with all one's strength/might; with all one's might and main; iš visos širdies with all one's heart , with one's whole heart