anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

vieta angliškai

[taisyti]

vieta

1. place; (kuo nors išskiriama) spot; (sodui įveisti, statybai ir pan.) site; (vietovė) locality; užleisti kam vietą give up one's place to smb;toji v. that particular spot; ta pati v., kur... the precise spot where... ; gera v. namui a good site for a house ; gimimo v. birth-place; gyvenamoji v. residence ; į (savo) vietas! to your places!; kar. stand to!; darbo v. working place; stovėjimo v. a) (automobilių) parking place; b) (vežikų) cab- stand; c) (taksi) taxi-stand; įkalinimo v. teis. place of confinement; tuščia v. blank (space);2. (pvz., teatre) seat; (miegamoji vieta vagone, laive) berth; 3. (tuščia erdvė) room; space; nėra vietos there is no room; čia daug vietos there is plenty of room here;4. (tarnyba) post , office; (pvz., namų darbininkės) situation; neturėti vietos be out of work, be unemployed; ieškoti vietos seek (for) a situation; look for a job;5. (teksto dalis) passage; jūsų vietoje in your place, if I were you; silpnoji v. weak spot/point/place; rasti silpnąją vietą find the joint in the armour idiom.; vietos nerasti (pvz., ką skaudant, esant pavojui) fret