anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

veikti angliškai

[taisyti]

veikti

1. do; ką veiki? what are you doing?; nieko neveikti do nothing; jis veikia ryžtingai he acts resolutely ;2. act; operate (ir kar.); (apie mechanizmą) function; work; (apie mašiną) run; telefonas neveikia the telephone is out of order arba is not working;3. (daryti įtaką) have an effect (upon), act (on); v. nervus get on (smb's) nerves; raminamai v. have a soothing effect; vaistas jau veikia the medicine is operating arba taking effect; vaistas gerai veikia the medicine is very efficacious; kalbėtojo žodžiai veikė klausytojus the words of the speaker were acting on listeners