anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

užrašyti angliškai

[taisyti]

užrašyti

1. write/put down, note (down); (kas sakoma) take down; (trumpai, greitai) jot down; (į protokolą ir pan.) record; u. datą write down a date; u. į kieno sąskaitą put down to smb's account; u. visus nesančius record all absentees; prašom u. mane pas gydytoją please, make an appointment with the doctor for me;2. (ant ko) superscribe, inscribe; u. adresą ant voko address an envelope; u. pavardę ant sąsiuvinio put one's name on an exercise-book; u. revoliuciją write one's decision/conclusion (on an application, report, etc.);3. (testamentu) bequeath (to), make over (to); (nekilnojamąjį turtą) devise