anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

traukti angliškai

[taisyti]

traukti

1. (vežimą ir pan.) pull , draw; tug; (ką nors sunkaus) lug; (buksyru) tow ; (apie garvežį ir pan.) haul; (vilkti žeme) drag; t. virvę pull a rope; t. ką į skirtingas puses tug/pull smth in opposite directions ; du arkliai traukė roges two horses were pulling/dragging the sledge; traktoriaus (arklio) traukiamas tractor-drawn (horsedrawn);2. (imant iš kur) draw (out), pull out; extract; t. kardą iš makšties draw a sword from a scabbard ; t. kamštį draw a cork; t. burtus draw lots; t. dantis extract teeth, pull out teeth; t. kam iš rankų snatch out of smb's hands;3. (būti trauksmui) draw; čia traukia there is a draught here ; šaltis traukia pro langus the cold (air) is coming from the windows, there is a cold draught from the windows; kaminas gerai traukia the chimney draws well;4. (dūmą, svaigalus) pull (at); (smarkiai gerti) swill; t. orą į save inhale, arba draw in, the air; t. per šiaudelį suck through a straw;5. (į sąrašus) enter; t. į sąrašą enter in the list;6. (vilioti, masinti) attract, draw; t. kieno dėmesį attract/draw smb's attention; jį traukia jūra he feels drawn to the sea, the sea calls him; jį traukia namo he longs to go home, he yearns/longs for home; jį traukia darbas he is longing to work; mane miegas traukia I feel sleepy;7. beasm. (traukuliui būti): man koją traukia I have twinges/shooting-pains in my leg; 8. (dainuoti) sing; 9. (vilkinti) delay; (ilgai, lėtai ką daryti) take a long time over; 10. (eiti, važiuoti) move ; make (for), make one's way (to, towards, for); 11. (apie paukščius) migrate ; 12. (burti į vieną vietą) draw up; t. kariuomenę draw up forces;13. mat.: t. šaknį extract/find the root; t. ką atsakomybėn make smb answer (for), make smb answerable (for), call smb to account (for)