anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

tas angliškai

[taisyti]

tas

1. that; dgs. those; (be dkt. t. p.) that one; (šitas) this; dgs. these; tas ar kitas either ; nei tas, nei kitas neither ; tas pats the same; ta diena that day; tais metais that year; mes kalbėjome apie šį bei tą we talked of this and that; pasukti ne į tą gatvę take the wrong street; nuo to laiko since that time, since then; negana to(and) what is more; ne to aš norėjau that is not what I wanted; tuo pačiu laiku at the same time; tam tikru laiku some time (or other);2. (prieš šalutinį sakinį): tas, kuris... the... (which); (apie asmenis) the one (who)...; dalykas tas, kad... the fact is that...; nepaisant to, kad... in spite of the fact that...; tam, kad... a) (so) that ( + šalutinis sakinys); b) (vientisiniame sakinyje) in order ( + to inf)