anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

taip angliškai

[taisyti]

taip

1. (atsakymuose) yes; (patvirtinant neigimą) no; buvote ten? - T. Were you there? - Yes (I, was); juk jūs ten nebuvote? - T., nebuvau You were not there? - No, I was not;2. dll. (klausiant, nustebus) is that so?, really? , indeed?; ar žinai, kad jis vedė? - T.? Aš (visai) nežinojau Do you know he has got married? - Has he?, arba Really/Indeed?, I didn't know ;3. prv. (įv. reikš.) so; (tokiu būdu t. p.) thus , like this/that, this way; (iki tokio laipsnio t. p.) that; jūs neprivalote t. daryti you mustn't do so; jeigu t. if so; kodėl jūs t. pavėlavote? why are you so late?; t. baisu so terrible; t. toli that far; t. seniai so long ago, such a long time ago; t., kad... so that...; padarykite t., kad... do it so that...; padarykite t.! do it like this!; jis kalbėjo t., lyg... he spoke as though... ; jis t. kalbėjo, kad... he spoke in such a way that...; t. praėjo diena and thus the day passed; ji atsakė t. she answered thus arba as follows ; tegu lieka t. let it remain as it is; tai tau t. nepraeis you won't get away with it like that ; t. išeiti negalima you cannot go out like that; ar aš t. kalbu (darau ir t. t.)? am I saying (doing, etc.) right?; čia kažkas ne t. there is smth wrong here; štai t.! that's the way!; kaip tik t., lygiai t. just so; jis t. ir neatėjo he never came; jis t. ir nepadarė (nepasakė) he left it undone (unsaid) ; aš t. ir nesužinojau I could/did never learn ; jis pasakė t. sau he just said it ; t. pat also; too (po dkt. ir pan.); (neigiamuose sakiniuose) either (pasakymo gale); (sveikinimuose) the same; jis t. pat važiuos į Maskvą he will also go to Moscow; he, too, will go to Moscow; jis t. pat nevažiuos į Maskvą he will not go to Moscow either; jus t. pat (atsakant į linkėjimus) the same to you, I wish you the same; jis yra čia, ir aš t. pat he is here and so am I; t. sakant so to speak; ir šiaip, ir t. this way and that; this way, that way and every way; ir t. (jau) as it is; mes ir t. (jau) vėluojam we're late as it is; seniai t. reikėjo! and high time!; t. ir t. thus and thus