anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

tai angliškai

[taisyti]

tai

1. įv. it; (apie arti esantį daiktą ir pan.) this; (apie toliau esantį daiktą ir pan.) that; tai buvo taip netikėta it was all so sudden; tai geras dalykas that's a good thing; tai jo sesuo this/that is his sister; (atsakant) it's his sister; kas tai? (apie daiktą) what is that/it?; (apie asmenį) who is that?; tai buvo sunkūs metai those were difficult years; tai, kad... the fact that...;2. jng. then; ppr. neverčiamas: jei tu neisi, tai ir aš ne if you don't go, (then) I won't either ;3. jng.: tai..., tai... now... now...; tai kairėn, tai dešinėn now left, now right; tai vienas, tai kitas first one, then another; tai čia, tai ten now here, now there;4. dll. so, then; tai jūs jį pažįstate? so you know him? ; tai ateisit? well, are you coming?; žadėt tai jis žadėjo, bet ar padarys? he said he would, but will he? ; (ar) tai jus mačiau su cigarete klasėje? was it you (whom) I saw smoking a cigarette in the classroom?; tai yra (sutr. t. y.) that is (sutr. i. e.)