anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

sveikas angliškai

[taisyti]

sveikas

bdv. 1. healthy , strong; sound (ir prk.); (tvirtas) robust; sveika širdis sound/strong heart ; ar jūs jau s.? are you quite strong again?; sveika mintis sound idea ; jo sveika išvaizda he looks strong/healthy; s. kaip ridikas as sound as a bell;2. (naudingas sveikatai) wholesome, healthy; salubrious knyg.; s. maistas wholesome food; s. oras bracing/salubrious air; s. klimatas healthy climate ;3. (nesugadintas, nenukentėjęs) sound, intact; s. protas sound mind; common sense; med. sanity; būti sveiko proto be in one's senses, be in one's right mind; jis s. grįžo iš karo he returned home safe from the war; sveikame kūne sveika dvasia a sound mind in a sound body ;4. (visas) whole; sveikieji skaičiai mat. whole numbers; s. gyvas! good morning/afternoon/evening! ; lik s.! goodbye!, cheerio!; sveiki sugrįžę! welcome back/home!; s.!, sveiki! šnek. hail!, hello!, hi!; (susipažįstant) how do you do!; būk s.! (geriant) your health! , cheerio!; sveiką kailį išnešti escape, have a narrow escape; gyvas ir s. safe and sound, sound in life and limb; sveiki sulaukę Naujųjų metų! a happy New Year!;5. įv. (tamsta) you; kaip s. panorėsi as you choose/please; kaip s. gyveni? how are you (getting on)?