anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

sutikti angliškai

[taisyti]

sutikti

1. meet; s. ką gatvėje meet smb in the street; s. pavojų face danger ;2. (priimti) receive ; (sveikinti) greet; s. su džiaugsmu welcome; s. delegaciją receive/greet/welcome a delegation; s. plojimais greet with applause/cheers; s. Naujuosius metus prk. see the New Year in, celebrate the New Year;3. (su nuomone, su žmogum) agree (to smth, with smb); (tarpusavyje) agree; (pritarti kam) assent (to), consent (to); jis sutiko važiuoti su mumis he agreed/consented to go with us;4. (sugyventi) live in concord ; jie gerai sutinka they hit it off (well) šnek.;5. (sutapti) concur (with); tally (with); 6. mat. be; trys sutinka su keturiais kaip šeši su aštuoniais three is to four as six is to eight