anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

stoti angliškai

[taisyti]

stoti

1. (atsistoti, užimti vietą) stand, take one's stand; s. prie sienos stand by the wall; s. ant kėdės get upon a chair; s. į eilę stand in a queue/line ; queue (up);2. (įstoti) join, enter; (į kariuomenę) join up, enlist (in); s. į universitetą join/enter the university; s. į partiją join the party;3. (imtis ko) enter (upon), take up; s. į kovą join battle; take up the struggle; s. į darbą go to work; start work;4. (ką ginti) rise; s. už ką stand up for smb, take smb's side; s. tėvynės ginti rise to the defence of one's country ;5. (prasidėti, užeiti) set in, begin; stojo visiška tyla silence fell ;6. (sustoti) stop; stok! halt!;7. (atvykti) appear (before); s. į teismą appear before the court ; s. kam skersai kelio stand in smb's way