anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

sakyti angliškai

[taisyti]

sakyti

say (to); (pranešti, pasakoti) tell; (kalbą ir pan.) speak; jis sako, kad... he says that... ; s. tiesą tell/speak the truth ; nesakęs/nesakydamas nė žodžio without saying a word; s. komplimentus pay compliments; ką jūs sakote? (reiškiant netikėjimą) you don't mean to say so!; kitaip sakant in other words