anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

reikalas angliškai

[taisyti]

reikalas

1. affair; business ; matter; asmeninis r. private affair ; tai mano r. that is my affair/business; aš turiu į jį reikalą I have some business with him; kištis ne į savo reikalus interfere in other people's affairs ; nesikiškit ne į savo reikalus mind your own business ; su reikalais on business; koks r.? what is the matter?; pereikime prie reikalo let's get down to business; visuomeniniai reikalai public affairs ; jis turi daug reikalų he has many things to do; 2. (būtinumas) necessity, need; be reikalo without necessity; prk. to no purpose ; (neteisingai) wrongfully; nėra reikalo(+ inf) there is no need ( + to inf); nėra reikalo kalbėti there is no need to talk; reikalui esant in case of need , when/if necessary; pagal reikalą as required;3. (tikslas) cause; taikos r. the cause of peace; teisingas r. just cause; kuriam reikalui for what purpose ; 4. ppr. dgs. (padėtis, aplinkybės) things; reikalai gerėja things are improving , things are on the mend; kaip jo reikalai? how is he getting on?; tokie reikalai so that's how it is