anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

reikšti angliškai

[taisyti]

reikšti

1. mean, signify; ką tai reiškia? what does it mean?, what's all this about?; ką reiškia tos raidės? what do the letters stand for?;2. (turėti reikšmės) be of importance, matter; daug (maža) r. be of great (little) importance ; tai nieko nereiškia it does not matter at all;3. (žymėti žodžiais) express, utter; r. (savo) nuomonę express/utter one's opinion; r. padėką express one's thanks (to); r. mintis express one's thoughts; r. pretenzijas (į) lay claim (to); r. protestą voice one's protest; r. kam užuojautą condole with smb (upon)