anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

pusė angliškai

[taisyti]

pusė

1. half ; part; p. namo half (of) a house ; p. trijų half past two; p. tiek half as much; didesnė p. the better half/part; mokėti pusę sumos pay half (of) the sum;2. (šalis) side; (kryptis) direction; geroji (blogoji) audeklo p. the right (wrong) side of the material; iš dešinės (kairės) pusės on the right (left) hand; laikytis dešinės pusės keep to the right; iš visų pusių on all sides, on every hand; į tą pusę in that direction; į kurią pusę jis ėjo? which way did he go?; iš mano pusės for my part; iš vienos pusės..., iš kitos pusės on the one hand..., on the other hand; stoti į kieno pusę take the part of smb; p. bėdos (pakenčiama) passable, middling; tai dar tik p. bėdos it's only half the trouble