anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

priimti angliškai

[taisyti]

priimti

1. (imti) take, accept; p. dovanas take presents, accept gifts ; 2. (svečius, lankytojus ir pan.) receive ; p. delegaciją receive a delegation; p. ligonį receive a patient; gerai ką p. give smb a good reception; gražiai/nuoširdžiai p. welcome; 3. (įtraukti, įsileisti) admit, accept; (į darbą) engage, take on; p. į mokyklą (institutą) admit to a school (the institute); p. į darbą accept for a job; p. į darbą penkis žmones engage five persons; p. naujus narius (į) accept new members (for); 4. (mokymą, religiją) adopt, embrace; p. katalikybę (mahometonų tikybą) adopt Christianity (Mohammedanism); p. krikštą be baptized; 5. (pritarti, sutikti) accept; (reaguoti) take; p. pasiūlymą accept an offer arba a proposal ; p. iššūkį accept/take the challenge; take up the gauntlet idiom.; p. kieno sąlygas agree to smb's conditions, accept smb's terms; 6. (balsavimu patvirtinti) pass, adopt, carry; p. rezoliuciją pass/adopt/carry a resolution ; p. įstatymą pass a law; p. įstatymo projektą approve a bill ; p. nuosprendį pass sentence (on); p. sprendimą make/give a decision; (teismo) pass/give a judgement; 7. (palaikyti kuo)(mis) take (for); jį priėmė už kažką kitą he was (mis) taken for somebody else; p. ką už juoką take smth as a joke; p. ką už rimta take smth seriously; 8. (gimstantį) deliver (smb of a child).