anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

prie angliškai

[taisyti]

prie

1. (žymint vietą, aplinkybes) at, by; (arti) near; p. durų at the door ; jis stovėjo p. pat durų he stood close to the door ; p. stalo at table; sėdėti p. lango sit by the window; p. kelio by the road; p. stoties near the station;2. (žymint kryptį ir pan.) to; eiti p. namo go to the house ; p. penkių pridėti tris add three and five;3. (kam esant) in the presence of ; (su) with; jis pasakė tai p. manęs he said it in my presence; gyventi p. tėvų live with one's parents