anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

prieš angliškai

[taisyti]

prieš

prl. 1. (žymint vietą) before, in front of ; (priešais) opposite to ; kėdė stovi p. stalą the chair stands before, arba in front of, the table; jis ilgai stovėjo p. tą paveikslą he stood before the picture for a long time ; p. mūsų sodą opposite our garden;2. (žymint laiką) before; (praeityje t. p.) ago; p. pietus before dinner; p. karą before the war; p. miegą before going to bed; p. dvejus metus two years ago;3. (palyginti su) as compared to; to; jie niekas p. jį they are nothing compared to him; balsų dauguma 40 p. 30 by a majority of 40 to 30;4. (žymint priešingumą) against; kovoti p. ką fight against smth; p. srovę against the current; p. sąžinę against one's conscience;prv. 5. (žymint laiką; + pusdalyvis, padalyvis) before ( + ger); p. išeidamas/išeinant iš namų before going out (of the house) ; p. prasidedant pamokoms before the beginning of the lessons;6. (žymint priešingumą) against; už ir p. for and against; pro and con; aš neturiu nieko p. I have nothing against it, I do not mind; ar jūs nieko p., kad aš rūkau? do you mind my smoking?; būti p. be opposed (to)