anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

pirmasis angliškai

[taisyti]

pirmasis

1. first; sausio (vasario) pirmoji the first of January (February); January (February), the first; p. puslapis (skyrius) page (chapter) one; pirmoji pavara aut. first gear; pirmą valandą at one (o'clock); pusė pirmos half past twelve ; twelve-thirty; p. aukštas ground floor ; iš pirmo karto from the first; pirmieji vaisiai first-fruits , firstlings; jis atėjo p. he was the first to come;2. (išskaičiuojant - pirmasis iš dviejų) former; iš tų dviejų metodų man labiau patinka p. of the two methods I prefer the former;3. (pirmąkart atliktas, pasakytas ir pan.) maiden; p. (lėktuvo) skridimas maiden flight; pirmoji kalba maiden speech;4. (pradinis, įžanginis) opening; p. ėjimas opening move ;5. (esantis priekyje) front ; pirma eilė the first/front row ; būti pirmose gretose take the lead;6. (geriausias) first, best; p. mokinys the first/best pupil; būti pirmuoju klasėje be at the top of the class/form; Gegužės pirmoji the First of May, May Day; pirmoji pagalba first aid; pirmoji priežastis prime cause; iš pirmo žvilgsnio at first sight; pirmai progai pasitaikius at the first opportunity; as soon as possible; iš pirmų rankų at first hand; jis žino tai iš pirmų lūpų he has first- hand knowledge of it ; p. žingsnis sunkus it is the first step that counts, everything is difficult before it is easy