anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

pereiti angliškai

[taisyti]

pereiti

1. cross, get across; (perlipti) get over; p. gatvę cross a street; p. per tiltą cross a bridge;2. (į kitą vietą) go, pass; (prie) pass on (to); p. į valgomąjį go to the dining-room; p. prie kito klausimo prk. pass/go on to the next question ;3. (pakeisti padėtį, būseną) pass; p. nuo žodžių prie darbų pass from words to deeds; p. į (kieno) rankas pass into the hands (of); p. į aukštesnę klasę move up , get one's remove ; p. į priešo pusę go over, arba desert, to the enemy ;4. (baigus vieną imtis kito) proceed (to); p. prie baigiamosios pranešimo dalies proceed to the final section of a report;5. (pakeisti veiksmo būdą) change/go over (to); p. prie pažangių darbo metodų go over to advanced methods; p. prie motociklų gamybos turn to making motorcycles; p. į puolimą take/ assume the offensive;6. (pavirsti) turn (into); (apie spalvą, garsą) merge (into); jų ginčas perėjo į muštynes from words they came to blows ;7. (liautis) pass (off); cease ; stop; jam perėjo bet koks noras he has lost all desire ; jo pyktis greit perėjo his anger soon passed