anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

perduoti angliškai

[taisyti]

perduoti

1. pass, give (over); (įteikti) hand (over); (šalia sėdinčiam) pass (smth) on; p. teisingumo organams hand over to justice; jis perdavė jai laišką he handed her a letter; perskaitykite tai ir perduokite kitiems read this and pass it on; p. palikuonims hand down; p. kamuolį sport. pass the ball;2. (pranešti) tell, report; convey; p. slaptas žinias pass secret information; p. sveikinimus convey greetings; p. kam linkėjimus give/send one's (kind) regards to smb; p. per radiją broadcast ; p. per televiziją televise, show on television ;3. (turtą, teises) transfer, transmit; make over; convey; (svarstymui) submit; refer; p. turtą savo įpėdiniams transmit property to one's heirs ; p. bylą į teismą submit/bring the case to the court , take the matter to law; p. klausimą kam spręsti refer the question to smb's decision ;4. (perteikti) render; 5. (duoti per daug) give/pay too much; (permokėti) overpay; 6. el. relay