anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

per angliškai

[taisyti]

per

1. (žymint vietą) through, across; on; (virš kliūties) over; šokti p. tvorą jump over the fence; žengti p. slenkstį step across the threshold; eiti p. mišką walk through the forest ; suduoti p. galvą strike on the head ; eiti p. tiltą go over/across the bridge;vykti į Pietus p. Alytų go to the South via Alytus; 2. (žymint laiką) in, within; during; jis tai padarys p. dvi dienas he will do it in/within two days; p. karą during the war; pakalbėti p. pietus have a talk at dinner;3. (žymint priežastį) through, because of ; p. klaidą by mistake;4. (žymint būdą) by; (tarpininkaujant) through; pranešti apie ką p. spaudą make smth known through the press ; aš girdėjau tai p. radiją I heard it over the radio ;5. (virš saiko) too; p. šaltas too cold; tai man p. sunku it is beyond me; p. daug (su dkt. vns.) too much; (su dkt. dgs.) too many; p. maža too little; (su dkt. dgs.) too few; p. daug (p. maža) žmonių too many (too few) people ; p. daug (su bdv. ir prv.) too; to jau p. daug! that's too much!, that's the limit!, that's a bit/little too thick!;6. priešd. žymint veiksmo kartojimą, atlikimą iš naujo: re-, (over) again, anew; pergrupuoti regroup ; permalti mill again;7. padalijimą, perskyrimą: asunder; (pusiau) in two; perskirti separate; perkirsti cut asunder; (pusiau) cut (in)to two;8. veiksmo kryptį: through, across, over; perpūti rot through; perplaukti swim across; peršokti jump over;9. normos viršijimą: over-, too much; perdžiovinti overdry; pereikvoti spend too much;10. veiksmo persvarą: out-; perrėkti outcry;11. kad veiksmas aprėpia vieną po kito daug daiktų: perskaityti visas knygas read all the books;12. veiksmą, keičiantį vietą: somewhere else, arba, ypač jei nurodyta vieta, neverčiamas: perkabinti hang somewhere else; perkabinti ant kitos sienos hang to another wall;13. būklės, formos pakitimą: trans-; persodinti transplant