anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

pakeisti angliškai

[taisyti]

pakeisti

1. change , alter, modify; p. toną change one's tone/tune; p. įvykių eigą alter/change the course of events ; p. kursą alter (the) course; p. pažiūras change one's outlook; p. nuomonę (apie) change one's opinion (about); truputį p. požiūrį (į) modify one's attitude (towards); p. gyvenimo būdą change/alter one's way/mode of living ;2. (iškeisti ką į ką) exchange (smth for); 3. (darbuotoją ir pan.) replace, take (smb's) place; substitute (for); (imti veikti vietoj ko) relieve , take over (from); jūs pakeisite jį laikinai you will replace him for a time, you will take his place for a time; p. sargybą kar. relieve the guard; p. budėtoją take over (smb's) watch;4. (ką kuo) substitute (for smth), replace (smth by/with); p. metalą plastmase substitute plastics for metals , replace metals by/with plastics; niekuo negalima (ko) p. there is no substitute (for);5. (išstumti) supersede, replace; ar lėktuvai pakeis traukinius? will aeroplanes supersede trains?