anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

pagrindas angliškai

[taisyti]

pagrindas

1. foundation; (žemutinė dalis) base , bottom; 2. (priežastis) base, basis (pl-ses ); ground(s) (pl); be jokio pagrindo without the slightest ground(s); tos kalbos neturi jokio pagrindo the rumour has no foundation; kuriuo pagrindu? on what grounds?; yra pagrindo manyti there are reasons to believe ; neturintis jokio pagrindo unfounded;3. dgs. (principai) fundamentals, principles; 4. mat. base; priimti pagrindu take/assume as a basis; būti ko pagrindu form the basis of smth; iš pagrindų radically, thoroughly