anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

nuo angliškai

[taisyti]

nuo

prl. 1. (žymint vietą) from; off; (žemyn) down; (apie nuotolį)(away) from; (apie kryptį) of; nukristi nuo stogo fall from a roof; numesti nuo stalo throw off/from the table ; jis nuėjo nuo kalvos he went down the hill; toli nuo miesto far (away) from the town; į šiaurę nuo miesto to the north of the town;2. (žymint laiką) from; (kalbant apie praeitį) since; (kalbant apie ateitį) beginning with; (žymint metus, mėnesius) in; (žymint dienas) on; (žymint valandas) at; nuo gegužės iki liepos from May to July; jis nematė jos nuo praėjusių metų he has not seen her since last year; jis pradės dirbti ten nuo liepos (nuo penktadienio, nuo antros valandos) he will begin to work there in July (on Friday, at two o'clock);3. (žymint priežastį) from, of, with; kentėti nuo karščio suffer from the heat; mirti nuo žaizdos die from a wound ; mirti nuo ligos (bado) die of an illness (of hunger); pajuodavęs nuo amžiaus black with age;4. (žymint paskirtį) for; vaistai nuo galvos skausmo remedy for headache ; pastogė nuo lietaus shelter from the rain; apdrausti nuo gaisro insure against fire ;5. (žymint veiksmo būdą) by; mokėti nuo dienos pay by the day