anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

niekas angliškai

[taisyti]

niekas

1. įv. (joks žmogus) nobody; no one; n. nesužinos nobody will know ; ten nieko nebuvo there was nobody there; jis niekam nepasakė he has told nobody; he has not told anybody/anyone; n. iš jų none of them ; n. kitas nobody else; none else/other;2. (joks daiktas) nothing; n. negalėjo padėti nothing could (have) help(ed); ten nieko nėra there is nothing, arba not anything, there; jis nieko ten nematė he saw nothing, arba did not see anything, there; jis nieko nežino a) (apskritai) he doesn't know a thing; b) (neinformuotas) he knows nothing about it; nieko aš negaliu jums padėti there is nothing I can do for you; nieko ypatingo nothing special ; nothing very much šnek.; beveik nieko next to nothing; nieko! šnek. it's nothing!; it's all right!; nieko neišėjo/neišeis šnek. nothing doing; tai nieko nereiškia šnek. (nesvarbu) it does not matter; niekam vertas/tikęs very bad, worthless; good-for- nothing; nieku būdu/gyvu by no means;3.dkt. nothing; (mažmožis t. p.) trifle; grynas n. a mere nothing/trifle; įsižeisti dėl nieko take offence at a mere trifle; niekus dirbti, užsiiminėti niekais waste one's time on trifles ; ginčytis dėl niekų split hairs, pettifog;2. (menkysta) a nobody; 3. dgs. (nesąmonė) nonsense sg, rubbish sg; kalbėti/taukšti niekus talk nonsense; niekai! a) it's nothing!; (nesąmonė) nonsense!; fiddlesticks!; b) (nesvarbu) never mind!; vieni niekai! child's play!; niekais nueiti/išeiti come to nothing; nieku versti set at nought