anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

iš angliškai

[taisyti]

prl. žymi: 1. veiksmą išorės link: from; out of; atvykti iš Londono come from London ; išeiti iš namų go out, leave the house ; išimti iš kišenės take out of one's pocket; iš už debesų from behind the clouds;2. laiką: from; in; iš mažens from a child; iš ryto in the morning;3. medžiagą, iš kurios padarytas daiktas: of, out of; iš plieno of steel;4. priežastį: for, out of; riktelėti iš džiaugsmo (iš baimės) cry out in/of joy (in/of fear); drebėti iš baimės tremble with fear; nei iš šio, nei iš to all of a sudden; without rhyme or reason idiom., šnek.;5. veiksmo būdą: with; by; iš visų jėgų with all one's might; 10 padalyti iš 2 divide ten by two;6. visumos dalį: of; vienas iš jo draugų one of his friends ; geriausias iš visų best of all; vienas iš dviejų one of two;7. iš greitųjų hastily , in haste , hurriedly; iš paskos immediately (after); iš pasalų from an ambush ; iš lengvo, iš lėto slowly ; iš naujo anew; iš netyčių accidentally; by accident; iš anksto apgalvotas premeditated; sumokėti iš anksto pay in advance; džiaugtis iš anksto look forward (to); iš viso total, all in all priešd.;veiksmažodžių vediniai su juo žymi: 8. veiksmo kryptį iš vidaus į išorę: išeiti go/walk out; išnešti take/carry out;9. veiksmo trukmę: išbūti stay (for some time); išgulėti lie (for some time); išverkti cry (for some time);9. sugebėjimą atlikti veiksmą: išrėkti be able to shout; išdainuoti be able to sing; išgalėti be able to do smth;10. pakankamą veiksmą (su sangrąžiniais veiksmažodžiais): išsikalbėti have had enough of talking ; išsikeikti have sworn enough; išsiverkti have a good cry