anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

geras angliškai

[taisyti]

geras

bdv. 1. (teigiamas, toks kaip reikia) good; g. maistas good food; g. oras good/fine weather; g. pažįstamas friend; jo gera savijauta he feels well; geros kokybės of high quality, good-quality attr; 2. (malonus, gailestingas, nepiktas) kind; 3. (sveikas): ligonis jau geresnis the patient is already better ; viso gero good- bye; all the best!; so long!; kas gero? what news? ; geros kloties! good luck.; ne prieš gera it is a bad omen/sign ; tu irgi g.! iron. you are a nice one, to be sure! ; g. vardas good fame/reputation; geroji pusė (audinio) the right side (of the material); ko gero... I am afraid that...; may... for all I know ; jis ko gero pavėluos he may be iate for all I know; gera valia (geruoju) voluntarily, of one's own accord , of one's own free will; jokiu geru by no means; gera tau kalbėti it is all very well for you to say; geriausiu atveju at best; nėr to blogo, kur į gera neišeitų every cloud has a silver lining; nuo gero niekas nebėga let well alone; geru ką minėti think kindly of smb; 2. dkt. (turtas, lobis) property; wealth; svetimas geras smb else's property