anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

galva angliškai

[taisyti]

galva

1. head ; 2. (vyresnysis, vadovas) head; chief džn. šnek.; vyriausybės g. head of the government ; šeimos g. head of the family;3. prk. (protas, išmanymas) mind; brains pl; mintis šovė man į galvą a thought has struck me arba has occurred to me arba has come into my mind; žmogus su galva a man with brains, a man of sense;4. (šeimos narys): šeimoje septynios galvos there are seven souls in the family ;5. (gyvybė, gyvenimas) life, head; 6.: cukraus g. sugar-loaf ; kopūsto g. cabbage-head ; tuščia g. empty pate; gera g. clever brain , wise head; laiduoti savo galva už ką answer/vouch for smb as for oneself ; padėti galvą lose one's life ; pay for smth with one's life; būti visa galva už ką nors aukštesniam (pranašesniam) be far superior to smb; stand head and shoulders above smb ; įkalti kam į galvą hammer into smb's head; apsiginklavęs nuo galvos iki kojų armed to the teeth, armed cap-a-pie ; dėtis į galvą keep in mind; turėti galvoje take into consideration/account; bear in mind ; laužyti/sukti (sau) galvą puzzle (over); rack/cudgel one's brains (over); jam tai iš galvos išėjo he clean forgot it; it quite escaped him; netekti galvos, pamesti galvą lose one's head/wits; išeiti iš galvos go mad; go out of one's head; man galva svaigsta/sukasi a) I feel giddy ; b) prk. I am dizzy (with); my head is in a whirl; eik nuo mano galvos! leave me alone!; iki gyvos galvos lifelong; galvomis eiti be naughty; be a bundle of mischief