anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

dieną angliškai

[taisyti]

dieną

in the day-time, by day; (popiet) in the afternoon; ištisą dieną the whole day; all day (long); sekančią dieną next day; vieną gražią dieną one fine day; darbo diena work day, working day; poilsio diena rest-day, day of rest; day off; 2. (švitimo pradžia, aušra) daybreak, dawn; jau netoli diena day is breaking, it is dawning; 3. (para) day, twenty-four hours; išbūti tris dienas stay for three days; 4. dgs. (laikas, amžius) time sg, life sg; jis gyvena paskutines savo dienas he is living the last of his days; mūsų dienoms užteks it will last our time; 5. (kalendorinė data): Paryžiaus komunos diena anniversary of the Commune (of Paris); Tarptautinė moters diena International Woman's Day; gimimo diena birthday; kelinta šiandien diena? what date is it today?, what is the date?; šiomis dienomis (apie praeitį) the other day; (apie ateitį) one of these days; iš mažų dienų from (one's) childhood , from a child; diena iš dienos day by day, day after day, from day to day, every day; laba diena, labą dieną good day/afternoon; juodai dienai for a rainy day; perduokit jam labų dienų give him my (best) regards; jaunos dienos one's youth sg; šiokia diena weekday; šventa diena red-letter day