anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

būti angliškai

[taisyti]

būti

(įv. reikš.) be; become; exist; esu darbininkas I am a worker; jis nori b. gydytoju he wants to be/become a doctor; aš esu sveikas I am well; yra daug dalykų there are many things; tada nebuvo laisvo laiko there was no free time then; grybai greit auga, bet jie esti neilgai mushrooms grow fast, but they do not exist long; kur yra informacijos biuras? where is the inquiry office?; Vilnius yra Lietuvos sostinė Vilnius is the capital of Lithuanian; tai buvo jo mirties priežastis that was the cause of his death ; dalykas yra tas the thing is; vakarais jis yra (būna) namie he is (usually) at home in the evenings ; kas yra? what is the matter?; būta nebūta, buvo nebuvo sink or swim, neck or nothing; žūt būt at any price/sacrifice, at all costs