anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

ausis angliškai

[taisyti]

ausis

ear; išorinė a. outer ear, auricle; vidurinė a. middle ear; vidinė a. inner ear; jam ausyse spengia there is a ringing in his ears; dainuoti (groti) iš ausies sing (play) by ear; per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo in one ear and out the other; pastatyti ausis (suklusti) be at one's guard; praleisti pro ausis give no ear (to), take no head (of); įsimylėti iki ausų be up to one's ears in love (with); duoti kam ausų give smb a box on the ear; ausis kam išūžti din into smb's ears; ausis išpūsti/išplėsti/ištempti be all ears; ausis užsikimšti close/plug/stop one's ears